OutdoorMania

Wandelen langs boerenlandpaden

Klompenpaden, kuierroutes, boeren met uitzicht: het Boerenlandpad lijkt het nieuwe fenomeen te worden te voor wandelend Nederland. Direct vanaf de eigen dorps- of stadsrand de weiden in, de akkers langs. Wandelaars kunnen de boer op! Sinds 2006 is er voor de wandelaar al 250 kilometer aan Boerenlandpad gerealiseerd. De Boerenlandpaden-regeling van rijk en provincies is een succes.Het negatieve imago van boeren lijkt voorbij. De boer is in! Boeren en wandelaars hebben elkaar gevonden: een doorbraak in Nederland Wandelland.

Een van de aanjagers van de boerenlandpaden is Harry Benschop, bestuurslid van TeVoet Vereniging van Wandelaars. Benschop: “Deze 250 kilometer. Dat is in twee jaar al een kwart van het beoogde minimum van 1000 kilometer in zeven jaar!” Tijdens zijn lezing vertelt Benschop over de bestaande boerenlandpaden en laat zien wat dat voor prachtige rondwandelingen oplevert.

De Nederlandse wandelorganisaties hebben zwaar moeten lobbyen voor de Boerenlandpaden-regeling. Na veel overleg ging in 2005 ging de toenmalige minister van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, Cees Veerman, overstag en zegde de Tweede Kamer de 1000 kilometer aan boerenlandpaden toe.
De regeling is feitelijk heel simpel: de boeren en pachters krijgen een vergoeding voor medegebruik van hun land volgens het principe: voor wat, hoort wat! De kosten worden gedeeld door het rijk en de provincies.

In het beperkte proefproject van 2006 zijn alleen 27 paden gehonoreerd zijn met in totaal 131 kilometer aan weiland- of akkerpad. In 2007 was de eindstand: 250 kilometer Boerenlandpad. Harry Benschop toont zich opgetogen over het resultaat. “Zo krijg je het gesloten platteland weer open. Wèl vind ik dat er wat scherper op de randvoorwaarden gelet moet worden: aansluiting op OV of stadsrand, bekendmaking via kaartfolders en sites en afstemming met andere routes.” Aldus Benschop.

De lezingen van Harry Benschop vinden plaats op zaterdag 2 januari om 11 uur en op zondag 3 februari om 12 uur in de Dagblad Trouw Zaal.

Voor meer informatie: www.tevoet.nl, www.boerenlandpad.nl, www.wandelnet.nl
 

Wandelen langs boerenlandpaden | 0 reacties | Aanmelden nieuw account
Reacties zijn voor verantwoording van degene die ze heeft geplaatst. Dit portaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Thema's

Nieuws inzenden

Heeft u een leuk nieuwtje, verhaal of ander bericht dat u graag op deze site zou willen zien? Dat kunt u hier inzenden.
Wel verzoeken wij u om u hier eerst even te registreren.

Zoeken

Online bezoekers

Gast(en): 8

Gebruikersfuncties

:

:

Heeft u nog geen account?
Meld u dan nu aan als nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?